Uwaga! (nie dotyczy abonamentów)
Zakup biletu musi być realizowany dopiero po zajęciu miejsca parkingowego!!
W przypadku uiszczenia Opłaty Parkometrowej przed zajęciem miejsca parkingowego Vector Software nie gwarantuje dostępności miejsca parkingowego, tym samym reklamacje dotyczące braku miejsca po uiszczeniu Opłaty Parkometrowej nie będą rozpatrywane.